Till Leverantörer

Faktureringsadress

BRF Liljan i Tyresö
c/o Storholmen 782
Box 56012
102 17 Stockholm

Organisationsnummer: 716419-9239

Vi tar gärna emot fakturor per e-mail i PDF-form till fakturorstorholmen@storholmen.se