Om ditt boende

Avgifter

Försäkring

Fastighetsförsäkring

Föreningens fastigheter är försäkrade hos Protector.

Bostadsrättsförsäkring

Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring till alla medlemmar. Tilläggsförsäkringen gäller endast för skador i lägenheten som omfattas av bostadsrättsinnehavarens underhållsskyldighet.

Vid eventuell skada på de delar som du som medlem har ansvar för tar du kontakt med Protector på 08-41063700 och uppger försäkringsnummer 1144940

Dock så måste varje enskilt hushåll inneha en egen hemförsäkring. Tilläggsförsäkringen ersätter inte behovet av en egen hemförsäkring, det är genom hemförsäkringen man har skydd för bla. sitt eget lösöre.

Mer information om försäkringen.

Internet och Kabel-TV

Tele2

BRF liljan har ett distrubtions avtal med Tele2 för ett grundutbud av kanaler, för att beställa bredband och ytterligare kanaler gå in på https://www.tele2.se/.

Vid störningar eller frågor, ring 0771/550000.

Fiber – Open Infra

Om du inte har fiber indraget hos sig idag men vill ansluta dig så kan man enkelt göra det genom att gå in på https://portal.openinfra.com/projekt/brf-liljan/bestall och beställa fiber. Kostnaden är i dagsläget:

De tjänster som ingår kan ni se i era individuella avtal, om ni väljer att dra in fiber utan tjänster så kan ni sedan beställa tjänster genom Open infras hemsida. Exempel på tjänster är TV & Internet, se mer här https://openinfra.com/fiber/marknadsplats/

OBS!

Avtalet är mellan den boende och Open infra så styrelsen vill uppmana boenden som vill ansluta sig att läsa avtalen noga och be om förtydliganden vid oklarheter från deras support. Styrelsen eller bostadsrättsföreningen har alltså ingen möjlighet att bistå den boende i frågor kopplat till detta. Kontrollera gärna att ni har en tydlig kontaktväg och vad som händer om ni inte får någon återkoppling inom en rimlig tid.

Nycklar

Saknar du nycklar till soprummet eller cykelrummet, kan du köpa kopior från föreningen. Kontakta styrelsen om du behöver en ny nyckel.

Har du hittat en borttappad nyckel? Kontakta styrelsen.

Trädgårdsskötsel

Motorgräsklippare, häckklippare mm finns att låna för alla medlemmar i trädgårdsförrådet.

Alla i styrelsen har nyckel.

Vindsförråd

På förekommen anledning vill styrelsen informera om användningen av vindsförråd för de som har. Då konstruktionen på takstolarna inte är anpassad för högre belastning än 50 kg/m2 varav golvspånskivorna väger ca 15 kg/m2 så finns inte mycket utrymme för extra belastning. De laster som verkar på takstolarna är även snölast vilket såklart också kan påverka. Högre belastning kan i värsta fall leda till att konstruktionen ger efter med och rörelser i fastigheten som följd. Om sådant skulle uppstå på grund av för hög belastning på vindsförrådet kan den boende i värsta fall bli ersättningsskyldig för återställandet.

Så vänligen, ni som har vindsförråd utnyttja dessa med försiktighet och belasta inte med mer än 35 kg/m2.