Renovering/Ombyggnad

Allmänt om renovering & ombyggnad

Föreningen äger mark, stomme och fasad. Det innebär att föreningen måste godkänna alla typer av ombyggnader och tillbyggnader. (länk till formulär: klicka här)

Om en boende funderar på att bygga om på något sätt, måste alltid styrelsen tillfrågas först, detta sker via. storholmen här. Det gäller både invändigt och utvändigt. Vid byggnationer utomhus kan även berörda grannars godkännande krävas. Det finns en del regler att följa, därför kan inte den enskilde boende ta egna beslut vad gäller nybyggnad eller ombyggnad, tex förändring av planlösning.

Har du funderingar på att bygga om så måste du kontakta storholmen, skriva ner vad du har för planer samt bifoga en ritning. (länk till formulär: klicka här)

Tänk på att alla typer av ändringar kräver tillstånd från föreningen och kan kräva bygglov eller bygganmälan från kommunen. Skulle du trots allt bygga om utan styrelsens och kommunens godkännande så blir du skyldig att återställa till ursprungligt skick.

Badrumsrenovering

När en boende anlitar en entreprenör för att renovera sitt badrum, så ska entreprenören vara godkänd och ha den rätta behörigheten. Kontrollera med Byggkeramikrådet, GVK och Säker Vatten efter anslutna entreprenörer. De utför alla arbeten efter de branschregler som gäller, vilket oftast även försäkringsbolagen kräver. En vattenskada kan annars bli väldigt kostsam.

Efter att badrummet är färdigt så ska kopior av all dokumentation som gjorts under renoveringens gång, (våtrumscertifikat, egenkontrollplaner mm)lämnas till styrelsen så att det finns dokumenterat att arbetet är utfört på rätt sätt.

Egna uteplatser, staket mm

Vid ny- och ombyggnader, montering av markiser samt andra större förändringar ska styrelsen tillfrågas. Vid bygge av altan krävs ett godkännande från föreningen innan bygget kan påbörjas. En del altanbyggen kräver även bygglov från kommunen. Även fast styrelsen har godkänt utförandet av själva altanen så måste ett bygglov eller godkännande från kommunen uppvisas innan bygget får påbörjas. Vid funderingar på att bygga om så måste du kontakta styrelsen, skriva ner vad du har för planer samt bifoga en ritning. (länk till formulär: klicka här)

Inga ingrepp eller åverkan får göras på husets fasader, kontakta storholmen här innan du funderar på att sätta upp krukor, markiser, lampor eller på fasaden.

För att området ska se trivsamt så ska det vara enhetligt. Här några riktlinjer som föreningen har:

Alla trädetaljer såsom altaner, staket, spaljéer osv får ej målas utan ska vara impregnerade. Staket får ej vara högre än 110 cm, då krävs det bygglov från kommunen.

Plank som byggs som en fortsättning av huset ska målas enl. föreningens färger.

Vid en eventuell montering av hängränna med tillhörande stuprör under balkonger så ska färgen vara vit så att det stämmer överens med allt det övriga inom området.

Tänk på att även för din uteplats ta reda på vad som gäller inom föreningen, utan ett godkännande kan du bli skyldig att återställa.