Avfallshantering

Styrelsen har efter en motion som inkom vid årsstämman beslutat att införa kompostering och återvinning. Vi genomför detta som ett led i en förbättrad service, förbättrat miljötänk och för att sänka föreningens kostnad för avfallshantering.

Det som kommer att hända är i steg ett (onsdagen den 6:e mars) är att samtliga hushåll kommer att förses med komposteringspåsar och tillhörande påshållare. Se bifogat informationsblad om hur kompostering går till.

Samtliga soprum utom ett som blir återvinningsrum för tidningar, wellpapp, plast, glas och metall (se karta över soprum) kommer att förses med komposttunnor vilka är bruna. Där får ENBART kompostpåsar kastas. Kärl för hushållsavfall kommer som tidigare finnas i soprummen. De bruna komposteringspåsarna tillhandahålls löpnande av kommunen och kommer finnas i anslutning till sopkärlen i soprummen.

I samband med att vi inför kompost och källsortering (även detta onsdagen den 6:e mars) kommer även de personliga sopkärlen på Liljegränd 2-12 att försvinna och de boende där hänvisas till valfritt soprum inom området. Har du inte redan kvitterat ut en nyckel till soprummen, kontakta styrelsen på styrelse@liljantyreso.se.

Grovsopor slängs vid kretsloppcentralen i petterboda. Mer information finns här

Karta-Soprum.pdf

Karta soprum


Information-om-matavfallsinsamling-styrelse-BRF.pdf

Information om kompostering