Underhåll av värmepannorna samt golvbrunnarna

Rensa golvbrunnarna

Om golvbrunnen i badrummet eller pannrummet täpps igen kan översvämning ske med vattenskador som följd.

Då kan den enskilde medlemmen bli ersättningsskyldig.

Kontrollera därför regelbundet golvbrunnarna!

Gör såhär i badrummet:

* Vrid undan röret och ta bort gallret.

* Ta ur insatsen och tvätta ur den.

* Återställ sedan golvbrunnen.

Underhåll av värmepannorna

För att värmepannorna skall fungera optimalt och inte gå sönder krävs ett visst underhåll av varje enskild medlem.

OBS!

Skulle värmepannan gå sönder och ej går att laga pga. misskötsel kommer den boende få stå för hela kostnaden av bytet till en ny panna.

Rengör luftfiltret

Ett rent luftfilter är ett villkor för att värmepumpen ska fungera. Pannan larmar ca varannan månad om filtret behöver rengöras.

  • Ta bort frontplåten och dra ut filtret.

  • Dammsug eller skölj rent filtret med ett milt rengöringsmedel

Rengör spillkoppen

Spillkoppen och kondensslangarna behöver rengöras varje månad.

  • Ta bort spillkoppen, töm den och rengör med vatten och milt rengöringsmedel för att få bort smuts, slagg och eventuella alger.

  • Gör även rent de två kondensslangarna vid behov ( se bild ). Annars finns en risk att de täpps igen, vilket oftast leder till att pannan går sönder.

  • Glöm inte heller att göra rent golvbrunnen i anslutning till pannan.

Ytterligare instruktionier om underhåll finns att tillgå på tillverkarens hemsida:

https://www.ivt.se/support/skotselrad/ivt-490-och-690/

Startar inte värmepannan?

Kolla att säkringen inte har gått, om det händer nån enstaka gång gör det ingenting men sker det ofta kontakta storholmen.