Städdagar/

Underhåll

Allmänt

Alla måste hjälpa till att hålla brf Liljan i ett snyggt skick.

Det innebär inte bara att man håller sin ”egen” tomt prydlig, utan även att alla medlemmar har ett ansvar för den gemensamma miljön.

Två gånger om året (vår & höst) har vi gemensamma städdagar då vi städar inom föreningens gemensamma område. Det innebär att vi alla tillsammans hjälps åt att snygga till på det ytor vi nyttjar tillsammans.

Samlingsplatsen är vid trädgårdsförrådet på vidablicksvägens parkering. Där sätter vi upp listor med vad som behöver göras så att alla enkelt ska kunna deltaga.

Mitt på dagen brukar vi göra ett avbrott och samlas för att gemensamt grilla korv och umgås

På de dagarna är det alltså inte tänkt att vi ska städa våra ”egna” uteplatser, gräsplättar, buskar etc. Det får varje enskild medlem sköta själv de resterande dagarna under året.

  • De medlemmar som har häckar och träd på ”sin” tomt har ansvar för att dessa inte växer in på gemensamma ytor och vägar. Verktyg finns i trädgårdsförrådet.

  • Fimpar och skräp får ej slängas på marken inom området. Fimpar släcks och slängs i papperskorgarna.

  • Ogräs ansas.

  • Skräp slängs i papperskorgar. (Tyvärr måste vi även plocka upp skräp som andra slängt, ingen annan gör det åt oss).

  • Självklart rastar vi inte våra hundar och katter inom föreningens område! Skulle olyckan ändå vara framme så plockar du upp efter dig!

  • Om ni ser något som behöver lagas eller fixas till, kontakta storholmen här.

Vi har ingen anställd för städning/underhåll utan alla medlemmar måste hjälpas åt med detta.