Felanmälan

Ser du något som är trasigt? Anmäl det så fort du kan enligt nedan.

Vi har ingen anställd fastighetsskötare så vi måste alla hjälpas åt att hålla koll, samt vid fel åtgärda/rapportera.

Felanmälan

Alla felanmälningar görs till vår förvaltare Storholmen här

Akut läckande vatten mm

Dygnet Runt Service Fastighetsjour 08-31 65 80.

Observera att kostnaden för fastighetsjouren hamnar på boenden om

  • Det som åtgärdas är boendens ansvar, se underhållsansvar

  • Handhavande fel av boende

  • Felet var känt och blev akut pga. boenden inte kontaktat storholmen/styrelsen innan ärendet blev akut.

Värmepanna Brf Liljan

Boende har ansvar att sköta värmepannans underhåll enligt serviceinstruktioner på hemsida och i instruktionsboken, bl.a. rengöring av filter och tömning av spillkopp.

Om värmepannan inte sköts enligt instruktioner eller av annan åverkan behöver repareras så kommer den boende att debiteras kostnaden för det utförda arbetet

Skulle värmepannan gå sönder och ej går att laga pga. misskötsel kommer den boende få stå för hela kostnaden av bytet till en ny panna.

Vid fel på panna ska den boende läsa i instruktionsboken och följa de instruktioner som anges för att avhjälpa enklare fel.

Om felet därefter kvarstår kontaktas Storholmen förvaltning.

Vid behov av jour för att laga värmepanna kontaktas Storholmen förvaltning.

Åtgärder vid uppkomna vattenskador:

Läs mer under Försäkring hur du kontaktar föreningens försäkringsbolag