Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelse

Ledamöter

Ordförande: Emelie Allen-Ross, Vidablicksvägen 54

Sekreterare: Jeanette Dellstad Henriksson, Vidablicksvägen 40

Maria Wåhlin, Liljegränd 36

Jesper Olsson, Vidablicksvägen 50

Niklas Evander, Liljegränd 32

Suppleanter

E-post till styrelsen

styrelse@liljantyreso.se