Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Felanmälan

Ser du något som är trasigt? Anmäl det så fort du kan enligt nedan.
Vi har ingen anställd fastighetsskötare så vi måste alla hjälpas åt att hålla koll, samt vid fel åtgärda/rapportera.

Felanmälan

Det tidigare vicevärdskapet har avslutats och alla felanmälningar skickas nu till styrelse@liljantyreso.se.

Det går också bra att använda webbformuläret nedan.

Akut läckande vatten mm

Dygnet Runt Service Fastighetsjour 08-18 70 00.

Fel på värmepannan

Om värmepannan skulle gå sönder så ska du i första hand kontakta styrelsen. Du som medlem får inte själv kontakta Pettersson Maskinservice, den kontakten ska gå via styrelsen.

Om det vid något tillfälle skulle vara akut och du inte får kontakt med styrelsen så kan du kontakta Pettersson Maskinservice på: 08-711 66 06 eller 070-632 66 16.

Men det är bara vid extrema situationer! Som extrem situation räknas inte som tex att värmen inte fungerar eller det inte finns varmvatten. Det kan mer liknas vid att vattnet står och sprutar, men då rekommenderar vi i stället att ringa Dygnet Runt Service Fastighetsjour.

Filter och spillkopp rengörs dock regelbundet, enligt bruksanvisningen, av dig som medlem.

Åtgärder vid uppkomna vattenskador:

Läs mer under Försäkring hur du kontaktar föreningens försäkringsbolag

 

Om du har ett ärende som inte är akut kan du även använda nedanstående formulär

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Typ av fel

Din beskrivning av felet