Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Felanmälan

Ser du något som är trasigt? Anmäl det så fort du kan enligt nedan.
Vi har ingen anställd fastighetsskötare så vi måste alla hjälpas åt att hålla koll, samt vid fel åtgärda/rapportera.

Vicevärd

George Sylvan 070-980 51 00
Ni kan ringa mellan klockan 08:00 och 22:00 alla dagar eller använda webformuläret nedan.
Om det är akut och ni ej får tag i vicevärden, kontakta någon annan i styrelsen.

Akut läckande vatten mm

Dygnet Runt Service Fastighetsjour 08-18 70 00.

Fel på värmepannan

Om värmepannan skulle gå sönder så ska du i första hand kontakta vår vicevärd George Sylvan 070-980 51 00. Skulle han inte vara anträffbar så ska styrelsen kontaktas. Du som medlem får inte själv kontakta Pettersson Maskinservice, den kontakten ska gå via vicevärden eller styrelsen.

Om det vid något tillfälle skulle vara akut och du inte får kontakt med varken vicevärd eller styrelse så kan du kontakta Pettersson Maskinservice på: 08-711 66 06 eller 070-632 66 16.

Men det är bara vid extrema situationer! Som extrem situation räknas inte som tex att värmen inte fungerar eller det inte finns varmvatten. Det kan mer liknas vid att vattnet står och sprutar, men då rekommenderar vi i stället att ringa Dygnet Runt Service Fastighetsjour.

Filter och spillkopp rengörs dock regelbundet, enligt bruksanvisningen, av dig som medlem.

Åtgärder vid uppkomna vattenskador:

Anmäl skadan till Folksam 020-65 50 55. 
Ange föreningensförsäkringsnummer 141867.

 

Om du har ett ärende som inte är akut kan du även använda nedanstående formulär

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Typ av fel

Din beskrivning av felet