Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Försäkring

Fastighetsförsäkring

Föreningens  fastigheter är försäkrade hos Trygg Hansa.

Bostadsrättsförsäkring

Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring till alla medlemmar.  Tilläggsförsäkringen gäller endast för skador i lägenheten som omfattas av bostadsrättsinnehavarens underhållsskyldighet.

Vid eventuell skada på de delar som du som medlem har ansvar för tar du kontakt med Trygg Hansa  0771-111 500 och uppger försäkringsnummer 25-118 13 90.

Dock så måste varje enskilt hushåll inneha en egen hemförsäkring. Tilläggsförsäkringen ersätter inte behovet av en egen hemförsäkring, det är genom hemförsäkringen man har skydd för bla. sitt eget lösöre.

 

Tilläggsförsäkring för bostadsrätt 

Villkor bostadsrättstillägg

När du fått en skada på din bostadsrätt