Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Försäkring

Fastighetsförsäkring

Föreningens fastigheter är försäkrade hos Protector.

Bostadsrättsförsäkring

Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring till alla medlemmar. Tilläggsförsäkringen gäller endast för skador i lägenheten som omfattas av bostadsrättsinnehavarens underhållsskyldighet.

Vid eventuell skada på de delar som du som medlem har ansvar för tar du kontakt med Protector på 08-41063700 och uppger försäkringsnummer 1144940-1.1.

Dock så måste varje enskilt hushåll inneha en egen hemförsäkring. Tilläggsförsäkringen ersätter inte behovet av en egen hemförsäkring, det är genom hemförsäkringen man har skydd för bla. sitt eget lösöre.

Mer information om försäkringen.