Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Parkering

Parkeringsregler och övrig information

Det råder parkeringsförbud inom hela Liljans område, parkering är därför endast tillåten på markerade platser.

Vi har avtal med P-service som sköter parkeringsövervakningen inom Liljans område. De utför ibland kontroller på samtliga platser för att se vem bilen står registrerad på. Om tex en boende då står parkerad på gästparkeringen kommer kontrollavgift utfärdas.

Boende med bil får ej parkera på gästparkeringen utan måste hyra plats i området och bokar genom att maila till MBF: anette.svanback@mbf.se

Endast bilar som är registrerade på boende i föreningen, alternativt boendes firmabil, får stå på de förhyrda platserna.

P-platserna får ej användas som uppställningsplats för exempelvis husvagnar, husbilar, båtkärror, släp etc

Det är tillåtet att hyra max 2 platser per lägenhet, uppsägningstiden för samtliga platser är 1 månad. Dock får inte platserna stå tomma utan måste nyttjas på regelbunden basis, annars kan platserna bli uppsagda.

Det är heller inte tillåtet att  hyra ut platser i andra hand eller att hyra p-platser för att nyttja som ”privat” gästparkering.

Vill man byta P-plats med en annan medlem måste MBF informeras. Byten kan dock ej göras mellan mark-parkering och carport-parkering.

Om platserna inte räcker till, måste man stå i kö. En medlem som inte har någon plats har företräde framför en medlem som redan har en plats.

I mån av platser kan man hyra fler platser, men dessa platser kan bli uppsagda om dessa behövs för andra som har färre än 2 platser.

Se kartan över parkeringsplatserna med numrering.

Avgifter gäller på gästparkeringen f.r.o.m 1/10-2013, betalautomaten kommer att stå vid sophuset på Bansjövägen.

När gästparkeringen är full får besökande parkera på omkringliggande gator.

Vid problem med felparkerade bilar:
kontakta P-service 0771 – 77 11 00