Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelse

Ledamöter

Ordförande
Linus Ståhl
Liljegränd 40

Vice ordförande
Håkan Taxén
Liljegränd 15

Sekreterare
Melanie Hedlund Bjersten
Liljegränd 20

Övrig ledamot
Jens Alm
Liljegränd 2

Övrig ledamot
Rickard Jakobsen
Liljegränd 32


Suppleanter

Inga-Britt Rennemark
Vidablicksvägen 34

Lisa Wahren
Liljegränd 14

Fredric Wallerstein
Liljegränd 36


E-post till styrelsen:
 styrelse@liljantyreso.se

 

Valberedning

Nathalie Zotterman
Liljegränd 34

Conny Klostermark
Vidablicksvägen 8

Dagny Tirén
Liljegränd 27