Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelse

Ledamöter

Ordförande
Sara Bruce, Liljegränd 6

Vice ordförande
Lisa Wahren, Liljegränd 12

Sekreterare
Caroline Larsson, Liljegränd 8

Kassör
Emelie Allen-Ross, Vidablicksvägen 54

Övrig ledamot
Daniel Segerberg, Vidablicksvägen 10 – Avgått/flyttat from 17/7-21

Suppleanter

Maria Wåhlin, Liljegränd 36

Benjamin Wallberg, Vidablicksvägen 32


E-post till styrelsen:
 styrelse@liljantyreso.se