Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Styrelse och övriga förtroendevalda

Ledamöter

Peter Lilliu Ordförande Liljegränd 10
Håkan Taxén Vice Ordförande Liljegränd 15
Mikael Falkhed Sekreterare Liljegränd 8
Kenneth Brodin Vidablicksvägen 30
George Sylvan Liljegränd 36

 

Suppleanter

Melanie  Hedlund

Dennye Eriksson

Liljegränd 20

Liljegränd 4

Kontakta styrelsen på mail: styrelse@liljantyreso.se

 

Valberedning

Tyvärr så fanns det inga som ville ställa upp som valberedning, så inför nästa årsstämma så är det inga som aktivt kommer att gå runt för att få nya medlemmar till styrelsen.


Trädgårdsgruppen

 Ann Wickström  Liljegränd  36