Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Vindsförråd

På förekommen anledning vill styrelsen informera om användningen av vindsförråd för de som har. Då konstruktionen på takstolarna inte är anpassad för högre belastning än 50 kg/m2 varav golvspånskivorna väger ca 15 kg/m2 så finns inte mycket utrymme för extra belastning. De laster som verkar på takstolarna är även snölast vilket såklart också kan påverka. Högre belastning kan i värsta fall leda till att konstruktionen ger efter med och rörelser i fastigheten som följd. Om sådant skulle uppstå på grund av för hög belastning på vindsförrådet kan den boende i värsta fall bli ersättningsskyldig för återställandet.
Så vänligen, ni som har vindsförråd utnyttja dessa med försiktighet och belasta inte med mer än 35 kg/m2.