Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Boappa

Löpande information från styrelsen publiceras numera både på hemsidan men även i Boappa.

Vad är Boappa?
Boappa är en boendeapp som förenklar kommunikationen från styrelsen och låter dig lära känna dina grannar.

• Meddelanden från styrelsen
• All information på ett ställe
• Lär känna dina grannar

Läs mer här:

Installationshandledning finns att ta del av här: