Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

OVK & rensning av IM-kanaler

Måndag den 2 november startar Haninge Sotning & Ventilation med OVK, (obligatorisk ventilationskontroll samt rensning av im-kanaler). Arbetet beräknas pågå ca 3 veckor.

Det innebär att de behöver tillträde till samtliga lägenheter. Styrelsen har gått runt och samlat in nycklar. Om du inte kan vara hemma den dagen och inte har lämnat någon nyckel, ta kontakt med George Sylvan på 070-980 51 00.

Tänk på att det är viktigt att de har tillträde till samtliga lägenheter när de behöver. Skulle det vara så att de behöver komma tillbaka till vissa lägenheter så medför det en extra kostnad som kommer att tillfalla de enskilda medlemmarna.