Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Vicevärd

Från och med den 1/3-2012 arbetar ej Sven ”Putte” Berglund som vicevärd hos oss längre. Styrelsen har beslutat att anlita en entreprenör för viss fastighets skötsel och även en del trädgårds sköttsel, exempelvis klippning av gemensamma gräsytor mm. Styrelsen har begärt in offerter av ett antal entreprenörer och det är i nuläget ej helt klart vilken entreprenör det kommer att bli. Tills det är klart och från och med den 1/3-2012 kommer därför George Sylvan att fungera som mottagare av felanmälan som rings in och han nås på tel. 070-980 51 00 mellan kl. 08,00 – 17,00. Se vidare under felanmälan. Samtliga hushåll kommer även meddelas separat.

Styrelsen