Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Vidablicksvägen/Bansjövägen igen

 

Städa undan leksaker från vägen

Städa undan från vägbanorna!

 

Tyvärr har inte ordningen blivit bättre på Vidablicksvägen/Bansjövägen.


  • Leksaker och skräp måste städas undan och får inte ligga kvar till hinder för postutbärning (föreningen har fått tillsägelser av posten) och ev utryckningsfordon.
  • Skräp får inte läggas utomhus utan måste fraktas bort omgående.

 

Frakta bort skräpet

Frakta bort skräpet!

Frakta bort skräpet

Frakta bort skräpet!