Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Com hem uppsagt

Detta är en återpublicering av det som lades upp 10 december 2020 under Internet och kabel-TV

Hej!

Vi i styrelsen har uppmärksammats på att det råder viss otydlighet kring vad som gäller framöver för medlemmar som ej valt att ansluta sig till fiber via Open Infra så här kommer ett försök till förtydligande.

Bakgrund till beslutet.

Bakgrunden till att styrelsen valde att dra in fiber i området var för att öka valmöjligheterna för medlemmarna gällande vilken internetleverantör och TV-leverantör man vill ha. Då majoritet av de boende valde att ansluta sig till denna fiberlösning valde styrelsen att säga upp gruppavtalet med Com hem. Detta får följande konsekvenser för boende.

  • Internet
    • Eftersom gruppavtalet upphör med Com hem så löper de individuella avtalen vidare, dock utan gruppavtalsrabatten, tills tjänsterna sägs upp i enlighet med villkoren i de individuella avtalen.
    • Com hem kommer fortfarande finnas kvar som leverantör av internet men det är upp till varje enskild boende att beställa tjänster av dem. Då gruppavtalet vi har med Com hem är uppsagt kommer inte längre internet vara en del av hyresavgiften. Detta innebär dock inte att avgiften kommer att sänkas då den inte heller höjdes vid avtalets tecknande.
  • TV
    • Du kommer fortfarande kunna se de kanaler som ingår i Com Hems basutbud bland annat SVT:s kanaler, tv3, tv4 och Kanal 5. Däremot behöver du göra en egen beställning om du önskar fler kanaler. Detta gör du till den leverantör du önskar tjänsten av. Tex, Com hem, Boxer, Telia med flera

Jag vill ansluta mig till fiber.

Om du inte har fiber indraget hos sig idag men vill ansluta dig så kan man enkelt göra det genom att gå in på https://portal.openinfra.com/projekt/brf-liljan/bestall och beställa fiber. Kostnaden är i dagsläget:

  • 4900 kr för indragning av fiber utan tjänster
  • 299 kr månaden i 24 månader med en uppläggningsavgift på 995 kr med tjänster.

De tjänster som ingår kan ni se i era individuella avtal, om ni väljer att dra in fiber utan tjänster så kan ni sedan beställa tjänster genom Open infras hemsida. Exempel på tjänster är TV & Internet, se mer här https://openinfra.com/fiber/marknadsplats/

OBS!
Avtalet är mellan den boende och Open infra så styrelsen vill uppmana boenden som vill ansluta sig att läsa avtalen noga och be om förtydliganden vid oklarheter från deras support. Styrelsen eller bostadsrättsföreningen har alltså ingen möjlighet att bistå den boende i frågor kopplat till detta. Kontrollera gärna att ni har en tydlig kontaktväg och vad som händer om ni inte får någon återkoppling inom en rimlig tid.