Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Spolning av avloppsledningar 17/5-18/5

Det blir högtrycksspolning av alla avloppsledningar från varje lägenhet samt stammar. Swoosh behöver därför tillgång till din lägenhet under den dagen som anges i dokumenten nedan. Arbetet tar ca 15–30 minuter i varje lägenhet. Arbetet startar alltid på bottenvåningen och sedan arbetar de sig uppåt i huset. Du som bor på bottenvåningen, det är extra viktigt att de kommer in i din lägenhet i tid – annars kan det bli problem för dem när de spolar i resten av huset! De kommer att starta arbetet på Bansjövägen.