Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Värmepannor

Nu när vi går mot kallare tider vill vi passa på att påminna om att göra en översyn av värmepannan. Se till att rensa luftfilter samt tömma och rengöra spillkoppen, kanske även passa på att rensa och rengöra golvbrunnen samtidigt. Instruktion om hur detta görs finns på hemsidan http://www.liljantyreso.se/?page_id=29. Om någon önskar den i pappersform är det bara att meddela oss så ombesörjer vi det.

Kan vara bra att känna till att om regelbundet underhåll inte utförs kan den enskilde medlemmen i värsta fall bli ersättningsskyldig.

//Styrelsen