Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Ny styrelse

Tack för visat intresse på extrastämman 14 mars då vi bland annat valde nya ledamöter / suppleanter till styrelsen.

Styrelsen riktar ett särskilt tack för väl utfört arbete till Peter Lilliu, Mikael Falkhed och Dennye Eriksson som lämnade styrelsen vid stämman.

Den nya styrelsen ser ut enligt följande:

Ledamöter

Ordförande
Linus Ståhl
Liljegränd 40

Vice ordförande
Håkan Taxén
Liljegränd 15

Sekreterare
Melanie Hedlund Bjersten
Liljegränd 20

Övrig ledamot
Henrik Enocsson Zotterman
Liljegränd 34

Övrig ledamot
Rickard Jakobsen
Liljegränd 32


Suppleanter

Jens Alm
Liljegränd 2

Lindore Isufi
Liljegränd 24

Fredric Wallerstein
Liljegränd 36