Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Posts from — november 2015

Tack för visat intresse på årstämman!

Styrelsen tackar Ingrid Ahnskog för ett bra samarbete under året som gått samt valberedning för ett bra arbete!

Nya styrelsen ser ut enligt följande:

 

Ledamöter

Linda From              Ordförande                   Vidablicksvägen 20

Parkeringar,

Vattenskador

Robin Rinnan          Vice ordförande           Vidablicksvägen 18

Hemsida

Mikael Falkhed       Sekreterare                   Liljegränd 8

Hemsida

George Sylvan                                                  Liljegränd 36

Nyckelhantering

Kenneth Brodin                                              Vidablicksvägen 30

Vattenskador

Suppleanter

Jenny Storm                                                      Vidablicksvägen 54

Liljebladet

Niklas Lindgren                                               Vidablicksvägen 46

 

november 1, 2015   Kommentarer inaktiverade för Tack för visat intresse på årstämman!

OVK & rensning av IM-kanaler

Måndag den 2 november startar Haninge Sotning & Ventilation med OVK, (obligatorisk ventilationskontroll samt rensning av im-kanaler). Arbetet beräknas pågå ca 3 veckor.

Det innebär att de behöver tillträde till samtliga lägenheter. Styrelsen har gått runt och samlat in nycklar. Om du inte kan vara hemma den dagen och inte har lämnat någon nyckel, ta kontakt med George Sylvan på 070-980 51 00.

Tänk på att det är viktigt att de har tillträde till samtliga lägenheter när de behöver. Skulle det vara så att de behöver komma tillbaka till vissa lägenheter så medför det en extra kostnad som kommer att tillfalla de enskilda medlemmarna.

 

 

 

november 1, 2015   Kommentarer inaktiverade för OVK & rensning av IM-kanaler