Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Posts from — oktober 2014

Höststädning

 

 

Städdag

Höststädning av föreningens gemensamma ytor (inte våra egna uteplatser) är planerad till söndagen 19/10.

 

Radonmätning

Mätningen som gjordes tidigare i år visade ett bra resultat. Alla föreningens byggnader ligger en bra bit under godkänt medelvärde.

 

Besiktning vid försäljning

Styrelsen har beslutat att det ska göras besiktningar av föreningens bostäder vid försäljningar. Det är bla för att se över ombyggnader och tillbyggnader både invändigt och utvändigt. Det kommer då att kontrolleras att det är utfört enligt de ritningar och överenskommelser som gjorts för att slippa eventuella missförstånd i framtiden. Det kan även drabba föreningen ekonomiskt, vilken bekostas av alla oss medlemmar.

 

Det finns tyvärr en del saker som vi måste påminna om igen:

 Rastning av hundar i området                        

Det har kommit klagomål om att rastning av hundar sker inom området samt att hundar springer lösa. Därför vill vi påminna om att det är förbjudet att ha hundar lösa och att rasta de inom hela Liljans område. Det gäller även berget mellan Vidablicksvägen och Liljegränd. Det är inte trevligt med de högar som hundarna lämnar efter sig, vi har även massa barn som leker inom området. Håll hundarna kopplade och rasta de utanför bostadsområdet!

 

 Området i övrigt

Vi måste alla hjälpas åt att hålla rent i föreningen, på vissa ställen ser det väldigt skräpigt ut. Därför slänger vi inga fimpar eller annat skräp i området. Självklart lämnar vi inte heller skräp eller andra saker mellan husen.

Varje enskild medlem måste dock se till att klippa gräs, buskar, ta bort ogräs, sköta om staket mm på och runt sina egna uteplatser.

 

Fordon inom området

Vi måste alla ta vårt ansvar när vi kör inom området att tänka på att köra sakta!  Det är mycket barn som är ute och leker i området och en olycka är fort framme.Så sänk farten med bilar, motorcyklar och cyklar.

 

 

 

 

oktober 3, 2014   Kommentarer inaktiverade för Höststädning