Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Posts from — mars 2014

Parkeringar

Föreningen har fått besked ang vårt överklagande på bygglovet vi sökte för att få göra fler p-platser på Vidablicksvägen. Länsstyrelsen avslog överklagandet, vi får vi alltså inte göra fler platser.Vi får heller inte anordna p-platser på fotbollsplanen eftersom det är prickad mark där. Så tyvärr så finns det inga andra lösningar just nu.

Därför vill vi påminna alla om att eftersom det är köer till våra p-platser, så är det endast bilar som är registrerade på medlemmar i föreningen, som får stå på de förhyrda platserna. Man kan alltså inte hyra en extra plats för att ha till släkt och vänner. De platser som nyttjas av andra än medlemmar i föreningen kommer att bli uppsagda.

De reglerna är inte inte nya utan har funnits på hemsidan i ca 1 år. Men eftersom det nu är flera hushåll som inte har någon parkering så måste vi se över situationen. Platserna är ju i första till för de som bor här.

 

Skadegörelse

P-automaten på Bansjövägen har den senaste tiden blivit utsatt för skadegörelse vid ett flertal tillfällen. Det har kostat tiotusentals kronor att laga. Därför kommer det i fortsättningen bli så att när automaten är ur funktion så gäller automatisk p-förbud på gästparkeringen. Skylt om det kommer att sättas upp inom kort.

Vattenskador & renoveringar

Det har under det senaste året varit väldigt många vattenskador i föreningen. Om den enskilde medlemmen renoverar och/eller gör vissa förändringar utan föreningens godkännande, eller brister i sitt eget underhållsansvar så kan det bli så att medlemmen måste återställa till ursprungligt skick samt stå för föreningens del av reparationskostnaderna.

 

Avgiftshöjningar

Tyvärr så är det så att alla dessa faktorer, p-automat, vattenskador samt alla dessa grovsopor och kartonger som lämnas i soprummen tillför extra kostnader för oss alla föreningen! Det kan till slut medföra att vi bli tvungna att höja våra avgifter.

Det är viktigt att vi alla tänker oss för eftersom det drabbar alla!

 

mars 12, 2014   Kommentarer inaktiverade för Parkeringar