Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Posts from — oktober 2013

Uppmaning till samtliga medlemmar

Underhåll av värmepannorna

För att värmepannorna skall fungera optimalt och inte gå sönder krävs ett visst underhåll. 

Minst var tredje månad uppmanar vi till att tömma och göra rent spillkoppen. Även de två slangarna som leder till spillkoppen kan behöva rengöras från eventuellt slagg.

Glöm inte heller att göra rent golvbrunnen i anslutning till pannan.

oktober 26, 2013   Kommentarer inaktiverade för Uppmaning till samtliga medlemmar