Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Posts from — april 2013

Städdag

Vårstädning 28/4

Nu är våren snart här och det är dags för den årliga städningen av våra gemensamma ytor här i Liljan. Söndagen 28/4 träffas vi mellan kl 10-16, med ett avbrott för korvgrillning ca kl 13.00. Containrar avsedda för trädgårdsavfall kommer att finnas uppställda.

Tisdagen 30/4 kommer vårt område att sopas rent från allt grus efter vintern. Vi måste till dess ha sopat ut allt grus från våra p-platser.

Vi vill än en gång påminna om ordningen i soprummen!

I alla soprum finns behållare för restavfall/hushållssopor, i vissa finns det även behållare för returpapper. Kartong/wellpapp får inte slängas bland returpappret, där ska endast slängas vanligt papper och tidningar.

Det är viktigt att sortera sitt avfall rätt, både ut miljö- och ordningssynpunkt. Sorteras avfallet fel, händer det ofta att sophämtarna låter bli att hämta med påföljd att vi får överfulla kärl.

Trevlig vår!

april 17, 2013   Kommentarer inaktiverade för Städdag