Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Posts from — januari 2012

Avlopp/stamspolning

På måndag den 23/1-2012 mellan kl. 10,00-15,00 kommer de 5 resterande lägenheternas avlopp att högtryckspolas av Ragn-Sells. De berörda boende är informerade. Därefter är hela föreningens stam/avloppssystem högtryckspolat som en förebyggande åtgärd för framtida avlopps problem. Tänk på att TORKA ur fett ur stekpannor, grytor mm. EJ hälla/spola ner det i vasken. Spola heller EJ ner främmande föremål i wc.

januari 18, 2012   Kommentarer inaktiverade för Avlopp/stamspolning

Stadgar

De nya stadgarna finns nu att tillgå på hemsidan.

januari 15, 2012   Kommentarer inaktiverade för Stadgar

Container

1 st. container avsed för JULGRANAR kommer att ställas ut på Vidablicksvägens parkering nu på fredag den 13/1-2012. Observera att endast brännbara föremål får läggas i containern om plats finnes. Kastas andra material i containern måste föreningen betala en felsorterings avgift som kan uppgå till flera tusen kronor vilket drabbar oss alla på sikt.

januari 11, 2012   Kommentarer inaktiverade för Container

Urträde ur Riksbyggen

Från och med den 1/1-2012 är vi ej längre med i Riksbyggen. Detta innebär att vi var tvugna att anta nya stadgar då det ej får finnas förknippningar med Riksbyggen i texten. Vi valde att anta MBF’s standard stadgar vilka är snarlika de gamla. De nya stadgarna kommer att läggas upp på hemsidan inom kort. Det här betyder inga större förändringar för vår del utan är mest en principsak för oss. Då vi ej köpt/nyttjat några tjänster av Riksbyggen under flera år och de ej heller närvarat på våra styrelsemöten fann vi ej anledning att förbli medlemmar. Då vi ändå var tvungna att betala en årlig medlemmsavgift fann vi det för gott att begära urträde och där med spara in årsavgiften.  Vårat nya namn är nu: Bostadsrättsföreningen Liljan i Tyresö.

januari 11, 2012   Kommentarer inaktiverade för Urträde ur Riksbyggen

Carport Liljegränd

Carporten på Liljegränd är färdig reparerad. Det som återstår är lite målning vilket kommer att utföras under våren 2012.

januari 11, 2012   Kommentarer inaktiverade för Carport Liljegränd