Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Posts from — november 2011

Stämman

Styrelsen vill tacka de ledamöter som avgick vid årsstämman för ett bra och väl genomfört arbete.

Vi vill också tacka valberedningen och revisorn för det arbete de lagt ner.

På grund av det otroligt låga deltagandet vid årsstämman den 24/10-2011 vill vi även påminna samtliga medlemmar om vikten av att deltaga vid stämman.

november 1, 2011   Kommentarer inaktiverade för Stämman

Nya styrelsen

Ledamöter

Peter Jansson                        Ordförande

Margaretha Lindström        Vice ordförande

Håkan Wirén                          Sekreterare

George Sylvan                         Ledamot

Magnus Nilsson                      Ledamot

Suppleanter

Camilla Lindblad                   Suppleant

Susanne Melin                       Suppleant

 

november 1, 2011   Kommentarer inaktiverade för Nya styrelsen