Skälsätra Trollbäcken Tyresö
Random header image... Refresh for more!

Nytt om TV och internet

Nu uppgraderar vi utbudet på digital-tv och bredband.

För alla som har det digitala grundutbudet och bredband 100 från Com Hem kommer månadsavgiften bli gratis. Vill man ha ytterligare kanaler utöver det digitala grundutbudet så får man förmånligt pris vid kontakt med Com Hem.

Alla som behöver/vill uppdatera sin hårdvara gör detta kostnadsfritt på Com Hems hemsida. Uppgraderingen träder i kraft 1/10.

Vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta styrelsen på styrelse@liljantyreso.se

//Styrelsen